Проекти

„Насекомо“ с грант за иновативни услуги и продукти

2023, Август 31

12 български компании са одобрени за грантово финансиране по четвъртата мярка от Плана за възстановяване и устойчивост по линия на Министерството на иновациите и растежа за подкрепа за иновативни предприятия, отличени с Печат за високи постижения от Европейската комисия. „Насекомо“ е една от тях.

„Насекомо“, водеща биотехнологична компания в България и Европейския съюз, отличена от ЕК за проекта „Насекомо 3Б: Данни, роботи и насекоми за кръгова био-икономика” с Печат за високи постижения, е сред 12-те иновативни български компании, които получават грантова подкрепа за по-нататъшно развиване на прогресивни продукти и услуги.

Проектът на „Насекомо“ получи отличието на ЕК през 2022 г. и след успешно премината процедура бе одобрен за първата национална подкрепа на малки и средни предприятия, отличени с Печата. От общата сума на финансовата подкрепа, която възлиза на над 34 млн. лв. за всички 12 одобрени компании, „Насекомо“ е с грант от 4 884 611 лв.

Печатът за високи постижения е част от над-националния механизъм на Европейската комисия за подкрепа на пробивни иновации, специално предназначен за малки и средни предприятия. Изпълнява се от Европейския иновационен съвет като част от рамковата програма на ЕС за наука и иновации “Хоризонт Европа”. Селектираните проекти, за които финасирането не е достигнало, получават знак за високо качество и иновативност, който има силата на препоръка към националните финансиращи програми да подкрепят съответните проекти, оценени като такива с висока добавена стойност за европейската икономика. В България, първата такава национална подкрепа се реализира през месец май‘2023 г. в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.

Със средствата от настоящия грант „Насекомо“ ще финансира първия етап от осъществяването на визията за международна мрежа от фабрики за биоконверсия, които ще се изграждат към земеделски или индустриални обекти, предпочели да усвояват устойчиво вторичните суровини от производството си. За целта „Насекомо“ ще осигурява на фабриките нужните им количества ларви от насекомото Hermetia Illucens – безвредно и безопасно насекомо, което в периода си на муха не се храни и живее само няколко дни, докато се възпроизведе.

Амбициозната визия на „Насекомо“ предвижда развиването на технологии за новозараждащата се насекомна индустрия. Компанията работи върху техническото управление и дигитализация на процеса на отглеждане и биоконверсия с цел да постигне максимална автоматизация, прецизност и ефективност. „Насекомо“ вече притежава редица международни патенти за роботизирани решения за индустриално отглеждане на насекоми, което й дава технологично предимство пред конкурентите й от други страни. Интерес към техологиите на „Насекомо“ проявяват инвеститори от цял свят. Когато бъде изградена в пълния й мащаб, мрежата от ферми за биоконверсия ще спестява 560 000 тона дива риба от превръщането й в рибно брашно и ще допринесе за намаляване на зависимостта на Европа от внос на соя за фураж. Също така, веднъж създадена, тя ще спомогне за намаляване на въглеродните емисии в Европа с 430 000 тона годишно.

Договорът за грантово финансиране на „Насекомо“ е за период от 2 години.

Протеинът, придобит от ларвите на Hermetia Illucens, се използва като добавка за фуражи. Той е ценна съставка в храната на селскостопанските животни, тъй като е естествена част от тяхната храна. Също така, успешно може да замести най-използваните в момента добавки от соя или рибно брашно в храната за домашни любимци. Протеинът от насекоми е една от най-ценните съставки и за индустриалното отглеждане на различни аквакултури.

Допълнителна информация:

Тази публикация е във връзка с финансовата подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието е на “Насекомо” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че публикацията отразява официалното становище на Европейския съюз и на Министерство на иновациите и растежа.