Ние от „НАСЕКОМО“ създадохме този сайт по предложение на част от жителите на село Лозен, които се запознаха отблизо с нашата работа и планове. Те ни посъветваха да публикуваме всички тези документи,  за да могат да ги видят всички и като тях да се убедят, че дейността ни е регламентирана и контролирана, че сме част от една индустрия на бъдещето, че опазването на околната среда е наша мисия.

Защото добрите отношения се градят прозрачно, добронамерено, на чисто.

В раздел „За нас“ може да намерите подробна информация за:

  • индустрията ни
  • всички наши входящи суровини и изходящи продукти
  • за нашата дейност
  • плановете ни за демо-производството в село Лозен – производство тип “къща в къщата“
  • мерките за безопасност на здравето и за обезмирисяване, които сме предприели
  • защо няма да изпускаме насекоми навън, освен че това са директни финансови загуби за нас
  • какви са целите ни за обекта в село Лозен
  • как можем да сме полезни на жителите на село Лозен

В раздела „Документи“ сме качили напълно прозрачно за Вас цялата документация от десетките проверки на всички контролни органи, разрешенията, които са ни издавани и всичко, което доказва, че дейността ни е безопасна, безотпадна и не изпуска производствени миризми извън сградите ни.

В раздел „Контакти“ може да ни изпращате Вашите въпроси и да се запишете за оглед „на място“ в село Лозен, където подробно ще Ви разкажем всичко, което ви интересува за нашата дейност.