Констативен протокол №1/25.10.2021

Констативен протокол №1/25.10.2021 на Столична община, район Панчарево, който констатира, че в сградата не се извършва строителство, както и че няма никакви биологични единици – ларви и мухи.

Констативен протокол 1-25.10.2021 заличени данни