Документи

Тук сме показали всички документи, издадени от държавните органи, които контролират дейността на НАСЕКОМО в базите  ни в Елин Пелин и Лозен – разрешителни и протоколи от проверки, подредени хронологично по реда на издаването им.

Документи – 2021г.

Документи – 2020г.

Документи – 2019г.

Документи – 2018г.