Констативен протокол 11.11.2021

Констативен протокол 11.11.2021 на БАБХ – София област със заключение, че проверяващата комисия не намира нарушения в секторното законодателство.

Констативен протокол 11.11.2021 заличени данни