Констативен протокол № ПД-АГ-08/02.11.2021г.

Констативен протокол № ПД-АГ-08/02.11.2021 на РИОСВ-София от проверка на обекта в Лозен, който констатира,  че не се усещат неприятни миризми. Протоколът няма предписания от проверяващия орган.

Констативен протокол №ПД-АГ-08 заличени данни