Констативен протокол № ПД-АГ-07/02.11.2021

Констативен протокол № ПД-АГ-07/02.11.2021 на РИОСВ-София, който констатира, че към момента на проверка се установява наличието на миризми във вътрешността на помещението и не се установява наличие на миризми извън територията на площадката.

Констативен-протокол-№ПД-АГ-07-заличени-данни (1)