Констативен протокол №ККФОС-СтА-01/22.01.2021

Констативен протокол №ККФОС-СтА-01/22.01.2021 на РИОСВ – София, който констатира, че към момента на проверка се установява наличието на миризми във вътрешността на помещението и не се установява наличие на миризми извън територията на площадката.

Констативен-протокол-№ККФОС-СтА-01-заличени-данни