Констативен протокол от 02.09.2021

Констативен протокол от 02.09.2021 на БАБХ – София област, по инициатива на омбудсмана на Република България, който не констатира несъответствия

02.09.2021 заличени данни (1)