Здравно заключение РД-1870-454/06.08.2021

Здравно заключение РД-1870-454/06.08.2021 на Столична регионална здравна инспекция за съответствие на инвестиционен проект за обект “Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на производствено-административна сграда в пилотна ферма за насекоми” със здравните норми и изисквания

016.Становище_РЗИ заличени данни