БАБХ 2020

Констативен протокол 14.12.2020г.

Констативен протокол №152 от 14.12.2020 заличени данни

Констативен протокол 03.11.2020г.

Констативен протокол №129 от 03.11.2020 заличени данни

Констативен протокол 29.09.2020г.

Констативен протокол №114 от 29.09.2020 заличени данни

Констативен протокол 30.06.2020г.

Констативен протокол №80 от 30.06.2020 заличени данни

Доклад от одит 27.04.2020г.

Доклад от одит 27.04.2020 заличени данни

Констативен протокол 25.03.2020г.

Констативен протокол №37 от 25.03.2020 заличени данни